Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

malineczka
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianevrose nevrose
malineczka
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianevrose nevrose
malineczka
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself vianevrose nevrose
malineczka
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianevrose nevrose
malineczka
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdybam gdybam
malineczka
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako vianevrose nevrose
malineczka
malineczka
2417 3219
malineczka
Nadal nie wiem, co to  wszystko oznacza. Bycie żywym, bycie martwym. Wdechy i wydechy. Zawsze intrygowała mnie idea istnienia. Ale pewnego dnia pojawiłaś się w moim życiu i wszystko zaczęło nabierać odrobinę większego sensu. Może w życiu chodzi o to, byśmy się nauczyli, że nie zawsze będziemy definiowani przez błędy przeszłości. Może w życiu chodzi o to, żebyśmy otworzyli się na to, czego obawiamy się najbardziej – na miłość. Może w moim życiu chodziło po prostu o to, by być z tobą, nawet jeśli to nie miało trwać wiecznie. Ta myśl wystarczy mi, bym przeżył każdą z samotnych nocy.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
malineczka
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
malineczka
Przez 266 dni walczyłam, próbowałam, starałam się, ośmieszałam, upokarzałam, goniłam, marzyłam, zabiegałam. O Ciebie, dla Ciebie, przez Ciebie, obok Ciebie. Pora zacząć szanować swój czas.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
malineczka
Dzisiaj już wiem, że zderzenie z rzeczywistością bez szukania usprawiedliwień i koloryzowania jest przerażające. Dzisiaj już wiem, że to jedyna właściwa droga. Jedyny słuszny, pierwszy krok.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
malineczka
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
malineczka
Bo, wie pan, nie znoszę hałasów, awantur, przemocy ani niczego w tym guście. Zwłaszcza nienawidzę, kiedy ludzie krzyczą - wszystko jedno, czy krzyczą z bólu, czy z gniewu, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Proszę mi powiedzieć dla mojego świętego spokoju, czy nie miewa pan ataków szału?
— Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
malineczka
Pragnęłam jego przyjaźni, bo, w przeciwieństwie do większości ludzi, widział moją przeszłość, moje udawane szczęście, a mimo to patrzył, jakby mówił: „Jesteś idealna, (...)”. „Jesteś doskonała, ze wszystkimi swoimi bliznami i całą resztą”.
— Brittainy C. Cherry - "Powietrze, którym oddycha"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdybam gdybam
malineczka
malineczka
5332 11fc
Reposted fromxpetqa xpetqa viapollywood pollywood
malineczka
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
malineczka
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viagdybam gdybam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl