Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

malineczka
1690 8744
Reposted fromnyaako nyaako viamadadream madadream
malineczka
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrives arrives
malineczka
1216 a01f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaarrives arrives
malineczka
8683 759a 500
Reposted fromkalus kalus viamadadream madadream
malineczka
5385 326f
"Ko­biecą na­miętność kar­mi męskie pożąda­nie."  
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viamadadream madadream
malineczka
5917 3a16

March 05 2017

malineczka
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafallintotime fallintotime

February 28 2017

malineczka
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
malineczka
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
malineczka
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości...
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum viapollywood pollywood
malineczka
malineczka
Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych.
— G. Clemenceau
Reposted frommonstrum monstrum viaczekoladowysen czekoladowysen
malineczka
malineczka
4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
malineczka
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
malineczka
Są podobno takie kobiety, w obecności których mężczyźni gwałtownie zaczynają się czuć mężczyznami i z całą pewnością są mężczyźni, przy których kobieta czuje się przede wszystkim kobietą. Nie ma mocnych na różnicę płci.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 23 2017

malineczka
6692 fe2f
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasognito sognito
malineczka
5018 b822
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viasognito sognito
malineczka
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasognito sognito
malineczka
9723 8997 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viasognito sognito
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl