Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

malineczka
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasouxie souxie
malineczka
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne

November 27 2017

malineczka
Mogłeś mieć to szczęście, mógłbyś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam Ciebie więcej.
— Tak bardzo chciałam żebyś kochał.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
malineczka
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdybam gdybam

November 23 2017

malineczka
– Duma jego – wtrąciła panna Lucas – nie razi mnie tak jak duma innych. On ma przynajmniej jakiś powód po temu. Trudno się nawet dziwić, że tak świetny młodzieniec, dobrze urodzony, ze wspaniałą fortuną, parantelą i tak dalej, wysoko mniema o sobie. Ma prawo być dumnym, jeśli to można tak ująć.
– To prawda – rzekła Elżbieta – i łatwo bym mu wybaczyła jego dumę, gdyby nie uraził mojej.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
malineczka
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
malineczka
I am looking for someone to share in an adventure that I am arranging, and it’s very difficult to find anyone.
— J.R.R. Tolkien „Hobbit”
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
malineczka
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakonwalia konwalia
malineczka
Kogo mam jeszcze zranić? patrzę na ludzi z miną w stylu: dobra, kto następny?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 15 2017

malineczka
5013 cb71

November 12 2017

malineczka

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viapollywood pollywood
malineczka
malineczka
1105 6120
malineczka
Lekkomyślność, brak względów dla uczuć innych i brak własnego zdania, oto przyczyny złego.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
malineczka
6581 abb0
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
malineczka
Po cóż innego żyjemy, jak nie po to, by być przedmiotem rozrywki naszych sąsiadów i z kolei sami śmiać się z nich?
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

October 21 2017

malineczka

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

October 13 2017

malineczka
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

September 24 2017

malineczka
5975 f0a3
malineczka
piesel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl