Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

malineczka
2399 a79f
4009 f700
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
malineczka
3214 ced0

March 09 2017

malineczka
3936 448a 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat
5692 7b7f 500

konnahart:

miraculous ladybug ♥♥

Reposted frombleubudgie bleubudgie
malineczka
Ona jest jak rzeka płynaca donikąd I jak cynowe dzwonki wietrzne używane jako dzwonek do drzwi
Jak pola i drzewa,
Jej zapach wypełnia moje płuca Spędziłem lato obok niej  i całą reszte roku tak samo
Ona jest krzemieniem, który rozpala zapalniczkę
I paliwem, który utrzymuje płomień,

Roże,  róże ułżone na twojej narzucie,

I wiem
że każdej nocy pocałuję Cię a Ty powiesz mi do ucha "Oh, jesteśmy zakochani, nieprawdaż?"

Ręce w Twoich włosach Palce i kciuki, kochanie
Czuję się bezpiecznie, kiedy trzymasz mnie blisko
Kocham sposób w jaki przezwyciężasz swoje obawy
Wiesz, że serca nie łamią się tutaj
— You know hearts don’t break around here
Reposted fromlanni lanni
malineczka
Ona jest najsłodszą rzeczą jaką znam
Musisz zobaczyć sposób w jaki mnie trzyma kiedy gasną światła
Trzęsie moją duszą jak dziurą za każdym razem
Wzieła moje serce w podróż w jedną stronę
Sądzę, że odeszła z nim w zadumie Ale nie tak jak wiekszość kobiet które znam
Ona przyniesie je całe z powrotem

Stokrotki,  stokrotki usadowione na twoim czole
Oh, moje kochanie, 
ostatnio wiem że każdej nocy pocałuję Cię a Ty powiesz mi do ucha
Oh, jesteśmy zakochani, nieprawdaż?
— You know hearts don’t break around here
Reposted fromlanni lanni

March 08 2017

4183 8757
Reposted fromamatore amatore vialoveaddiction loveaddiction
0357 7605

words .. for tonight

Reposted fromamatore amatore
2960 736c 500
Reposted fromamatore amatore
5388 21fe
Reposted fromamatore amatore
6799 644d
Reposted fromamatore amatore
malineczka
7163 5733
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
malineczka
1264 dd7b
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
malineczka
1091 61a3
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
malineczka
1294 e9d7
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
5658 f10c
Reposted fromamatore amatore

March 06 2017

malineczka
1690 8744
Reposted fromnyaako nyaako viamadadream madadream
malineczka
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrives arrives
9282 dd2a
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl